Miten ehkäistä ilmaston lämpenemistä ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä taloyhtiöissä?

Ilmaston lämpeneminen ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ovat globaaleja, ihmisiä ja ympäristöä uhkaavia ilmiöitä, jotka ovat yhteydessä toisiinsa. Taloyhtiöt ovat muidenkin yritysten, järjestöjen ja ihmisten tavoin tärkeässä roolissa ympäristön hyvinvoinnin turvaamisessa. Tästä artikkelista saat vinkkejä luonnon monimuotoisuutta tukeviin ja ilmastonmuutosta hillitseviin toimiin oman taloyhtiösi pihapiirissä. Artikkelin lopussa on listattu tarkempia ohjeita eri toimenpiteisiin.

Helppo tapa tukea luonnolle tärkeitä pölyttäjiä on erilaiset istutukset sekä viljelypalstat tai -laatikot. Viljelyyn ja istutuksiin kannattaa valita kotimaisia kasveja, kuten ruohosipuli, minttu, pinaatti, keto-orvokki, ketoneilikka, päivänkakkara, harakankello ja auringonkukka. Istutukset ja viljelyt tuovat paitsi luonnolle myös ihmiselle paljon iloa.

Taloyhtiön hulevesien hallintaan voi rakentaa sadepuutarhan, johon vedet ohjataan. Sadepuutarha on kukkapenkki, jota ei tarvitse kastella niin paljon. Se pidättää suuren osan hulevesistä sekä hulevesien mukana kulkeutuvista haitallisista aineista vähentäen siten vesistökuormitusta. Sadepuutarha on helppohoitoinen ja luonnonmukainen ratkaisu, joka puhdistaa vesiä luontaisesti ja edistää luonnon monimuotoisuutta siinä olevien istutusten avulla. Ennen rakentamista varmista muun muassa alueen asemakaava ja rakennustapaohje, lupa isännöitsijältä, riittävä etäisyys rakennuksiin, puutarhan oikeaoppiset rakennekerrokset sekä sopivat kasvit.

Taloyhtiön piha on usein tärkeä alue lähiympäristön eläimille. Eläinten pesintää voi tukea rakentamalla esimerkiksi pesiä tai pönttöjä linnuille, siileille, liito-oraville tai vaikka lepakoille. Tampereen Lentävänniemessä sijaitsevassa taloyhtiössä on rakennettu pesiä tervapääskyille (Yle, 30.5.2023). Pääskyt viettävät suurimman osan elämästään ilmassa ja rakentavat pesänsä korkealle, kuten kerrostalojen räystäisiin. Olemassa olevia pesiä kannattaa vaalia tai rakentaa korvaavat pöntöt esimerkiksi lähipuihin.

Kestävät liikuntamuodot osaksi taloyhtiöiden arkea

Pyöräily on sekä liikuntamuotona kuntoa ja terveyttä edistävä että hyvä ilmasto- ja luontoteko. Taloyhtiöissä pyöräilyyn voi kannustaa rakentamalla tilavia pyöräkatoksia tai -varastoja esimerkiksi pihalle. Katoksissa ja varastoissa kannattaa ottaa huomioon se, että jokaisen on helppo viedä pyöränsä paikalleen ja ottaa se käyttöön sekä se, että varastossa on riittävästi tilaa erikokoisille pyörille. Esimerkiksi osalla ihmisistä on käytössä niin sanottu kuorma- tai tavarapyörä, jonka suuressa korissa voi kuljettaa tavaraa. Myös sähköpyöräilyä voi tukea järjestämällä varastoon latausmahdollisuuden ja huolehtimalla varaston paloturvallisuudesta.

Taloyhtiöissä voidaan kannustaa autoilun ympäristöystävällisyyteen ja käyttöasteen parantamiseen. Sähkölatauspisteiden hankkiminen pihalle kannustaa asukkaita sähköautoiluun ja voi olla ratkaiseva tekijä auton ostopäätöksessä, jos siihen on ennestään taloudelliset mahdollisuudet. Taloyhtiöllä voi myös olla asukkaiden käyttöön oma yhteiskäyttöauto. Yhteiskäyttöauto helpottaa esimerkiksi niitä asukkaita, joiden tarvitsee käyttää autoa vain harvakseltaan. Lisäksi se auttaa vähentämään ilmastopäästöjä ja tuo asukkaille säästöjä, jos he voivat yhteiskäyttöauton avulla luopua omasta autostaan.

Tarkempia ohjeita toimenpiteisiin

Linnunpönttö: BirdLife Suomi | Linnunpönttöjen rakentaminen

Siilin pesä: Nikkaroi siilille pesä – Suomen luonnonsuojeluliitto (sll.fi)

Liito-oravapönttö: Liito-oravapöntön rakennusohje (metsa.fi)

Lepakkopönttö: lepakkopontto_ohje-2-2.pdf (luomus.fi)

Sadepuutarha: Sadepuutarhakortti (tampere.fi)

Katso lisää vinkkejä luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen taloyhtiöissä tästä oppaasta: Taloyhtiön vinkkilista monimuotoisuuden edistämiseen pihoillaan

Ylen artikkeli 30.5.2023 Tamperelainen taloyhtiö korvasi tervapääskyjen tuhoutuneet pesät tekopesillä – Euroopassa lintujen pelastaminen on jopa rakentamisen ehto | Kotimaa | Yle